Jdi na obsah Jdi na menu
 


VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO RODIČE DĚTÍ MŠ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO RODIČE DĚTÍ MŠ

 

V měsíci květnu a červnu jsme Vás požádali o vyplnění dotazníku, ve kterém jste mohli vyjádřit Váš názor na provoz a práci naší MŠ.

Nyní Vám přinášíme výsledky těchto zjištění.

Z 96 dotazovaných odpovědělo 41 rodičů

Zde jsou výsledky vyhodnocení Vašich odpovědí. ( čísla znamenají počet hodnotících )

 

 1. Vaše dítě chodí do MŠ :
 1. Rádo  29
 2. Velmi rádo  12
 3.  Nerado  0

Odpověď MŠ:  To nás těší J

 1. Co Vy sami konkrétně očekáváte od MŠ ( nejčastější odpovědi )

Rozvíjení dítěte po všech stránkách, příprava na ZŠ, ohleduplnost k druhým, socializaci, klid a pohodu.

16 respondentů na tuto otázku neodpovědělo.

Odpověď MŠ: Moderní předškolní vzdělávání je postaveno na spolupráci rodiny a školy, na vzájemné důvěře a společném cíli – spokojeném šťastném dítěti, které je připraveno pro vstup do základní školy a do života… Mám – li jako učitelka dítě něco naučit, rozvíjet ho a vzdělávat, bez rodičů to nepůjde, bez jejich odpovědnosti, výchovy, citové opory a předávání hodnot. Jsme přece všichni na jedné lodi.

 1. Informovanost o dění v MŠ je podle Vás:
 1. Výborná 23
 2. Přiměřená    17
 3. Nedostačující 1

 Odpověď MŠ: Nejlépe Vám rodičům vyhovují informace z webových stránek MŠ, nástěnky  v šatnách,  a  ve vestibulu MŠ,  ústní informace s p. učitelkami.

 

 1. Spokojenost s přístupem a jednáním učitelek MŠ vůči dětem:
 1. Velká spokojenost          24
 2. Převážně spokojeno 14
 3. Částěčně spokojeno 2
 4. Nespokojeno 1

Odpověď MŠ: „ Já učitelka, jsem ve škole kvůli dětem, ne naopak “

 

 

      

 1. Spokojenost s jednáním a přístupem provozních zaměstnanců MŠ:
 1. Velká spokojenost 28
 2. Převážně spokojeno 12
 3. Nespokojeno 1

 

 1. Máte nějaké připomínky k naší výchovně vzdělávací práci:
 1. Nemá  30
 2. Částečně  2
 3. Nedokáži posoudit  8

Odpověď MŠ: Mateřská škola je doplňkem rodinné výchovy a vzdělávání. Řídíme se citátem: „VŠECHNO CO POTŘEBUJI ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE“   (R. Fulghum )

 

 1. Akcí nad rámec výchovně vzdělávacích činností ( kroužky, divadla, plavání, výlety …) je podle Vás:
 1. Přiměřeně  37
 2. Málo        4

Více výletů do přírody, delší pobyt venku

Odpověď MŠ: Budeme se snažit zařazovat více výletů po okolí a do přírody. Připravujeme vánoční tvoření společně s dětmi a rodiči.

 

 1. Máte zájem o častější schůzky rodičů:
 1. Ne  35
 2. Ano 6
 1. Máte zájem o konzultační hodiny 2x ročně:
 1.  Ano   13
 2.  Ne      22
 3. Nevím   6

Odpověď MŠ:  Vždy po předchozí domluvě s p. učitelkou nebo ředitelkou Vám budeme k dispozici.

 1. Myslíte, že prostředí MŠ je dostatečně podnětné pro rozvoj Vašeho dítěte:
 1.  Ano  39
 2.  Ne       1
 3. Nevím   1

Odpověď MŠ: Všechny děti všemu stejně naučit nejde, ale můžeme se pokusit všechny děti učinit šťastnými.

 1. Spokojenost s vybavením MŠ:
 1. Velmi spokojeno   17
 2.  Spokojeno  22
 3.  Spíše nespokojeni     2

Odpověď MŠ: Dle finančních možností nakupujeme po celý rok dětem,  hračky, didaktické pomůcky apod., a všem dětem stejně ( 1 připomínka v dotazníku, že chlapci dostali pod stromeček méně než děvčata), není to tak, jsme spravedlivé jak k děvčatům tak i k chlapcům. A věřte, že i chlapci si rádi pohrají s kočárkem a panenkou, nebo v dětské kuchyňce. Již v tomto věku se u nich vytváří vztah pro budoucí rodinu a role tatínků). Dále do konce roku by měli být ve všech šatnách dětí nové skříňky.

               Spokojenost s vybavením školní zahrady:

 1. Velmi spokojeno 11
 2. Spokojeno 24
 3. Spíše nespokojeni   5

Odpověď MŠ: Školní zahradu dle finančních možností stále vylepšujeme, v letošním roce jsme pořídili dřevěnou nástavbu nad pískoviště, jeden tatínek nám opravil kolotoč J, někteří rodiče nám natřeli průlezky J, za což jim velmi děkujeme. Nakoupili jsme spoustu hraček na tvoření s pískem, koupili jsme odrážedla ( autíčka), opravili kola a koloběžky, pořídili pro bezpečnost dětí helmy. Koupili jsme stolečky a židličky pro hry dětí v altánu nebo i mimo něj. Dále bude pořízen na jaře velký herní prvek a stávající  zbytek bude opravený ( klouzačka, prolézačky, lana aj. ) Na jaře plánujeme brigádu společně s rodiči.

 

 1. Jaký máte názor na naši ŠJ:

 

 1. Jsme spokojeni    38
 2. Připomínky           3    ( příliš sladký čaj)
 3. Připomínka           1 ( přidat kváskové pečivo )

Odpověď MŠ: Čaj podáváme jen mírně oslazený,  jinak děti mají možnost místo čaje pít vodu. Pitný režim je zajištěn po celý den. Zeleniny i ovoce mají děti dostatek. Kváskové pečivo je v jídelníčku také zařazeno. Jídelníček se sestavuje dle vyhlášky 107/2005 sb. o školním stravování a dále nutričního doporučení ministerstva zdravotnictví ČR ke spotřebnímu koši. Děti učíme – „ co je zdravé, to je dobré “.

 

 1. Doporučili byste naši MŠ i ostatním rodičům:
 1. Ano 39
 2. Ne    1
 3. Nevím   1

Odpověď MŠ:  To nás těší J

 1. Vyhovuje Vám složení tříd ( smíšené třídy )
 1. Velká spokojenost 9
 2.  Ano            20
 3.  Převážně spokojeno    5
 4. Částečně       7

Odpověď MŠ: Smíšené třídy byly zřízeny na přání rodičů – sourozenec ve třídě, kamarád…

 

 

 

 

 1. Máte zájem o třídu, kterou budou navštěvovat jen předškoláci :
 1. Ano   9
 2. Ne     23
 3. Nevím    9

Odpověď MŠ:   Děti se hodně naučí, mladší okoukávají přirozeně od starších a starší se učí  tolerantnosti, chápavosti, trpělivosti, ohleduplnosti. Což  v dnešní době je velmi nutné. Kapacita třídy jen s předškolními dětmi by se nenaplnila, a tak jsme v letošním školním roce zavedli „ Metodu dobrého startu “ pro předškoláky, kde s nimi 2 paní učitelky v tzv. nespavém režimu budou pracovat a připravovat je na vstup do ZŠ.

 

 1. Měli byste zájem o prodloužení provozní doby:
 1. Ano        25
 2. Ne          16

 

Odpověď MŠ :   Provoz mateřské školy byl od 1. 10. 2019 prodloužen do 16.30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Všem rodičům, děkujeme za upřímné odpovědi a také pochvaly, které jste nám napsali.

Všechny náměty a připomínky budou zohledněny v organizaci a v dalším plánování mateřské školy.

 

Po zhodnocení dotazníkového šetření jsme opravdu mile potěšeni z Vašich převážně kladných odpovědí a moc si této zkušenosti Vážíme.

 

Velký kus dobré práce odvedli ve školním roce naše paní učitelky, asistentky, ale také všichni provozní zaměstnanci a věřte, bez nich by to vážně nešlo. J

 

Věříme, že výstupy z dotazníkového šetření jsou také pro Vás dobrou zpětnou vazbou a budete s dětmi i nadále docházet do mateřské školy rádi a spokojeni.

 

 

 

 

Kolektiv MŠ Radost