Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

MATEŘSKÉ CENTRUM

a0c1040d35de938e3aed260533ce7753.jpg

 

 

Motto: Budeme si spolu hrát, ať mámy si mohou povídat . . . . . 

 

 

                  Mateřské centrum jsme v naší MŠ Radost poprvé otevřeli v říjnu roku 1999. Je to nová forma výchovné péče o děti v batolecím věku a jejich mladé maminky.             

Provoz našeho centra zahájíme  - 9.3.2020 - 18.5.2020 každé pondělí od 15 do 16.30 hod. V MŠ jsou malým dětem a jejich maminkám zpřístupněny všechny vybavené třídy, kde si  mohou za dozoru ped. pracovnic a svých maminek děti nerušeně 2 hod. týdně hrát.Prostory tříd se mění každý týden, takže během měsíce děti mají možnost vystřídat všechny čtyři třídy, což je praktické, jelikož každá ze tříd má jiné vybavení. Děti v MC se nenásilnou formou osamostatňují, získávají zkušenosti v oblasti nových vztahů ( poznávají p. učitelky, další „tety“- cizí maminky, stejně staré kamarády, učí se být ohleduplný k ostatním, podělit se o hračku, uklidit ji, nebát se cizího prostředí. 

Maminky mají možnost porovnávat vývoj svých dětí s vývojem jiných, popovídat si o výchovných problémech, zkušenostech mezi sebou. Matkám je také nabízena odborná literatura, časopisy, různá doporučení, sledují informační nástěnky MŠ o výchově. Nabízí se možnost využít odborné znalosti zdejších pedagogů, poradenství v oboru logopedie, somatopedie…Paní učitelky připravují každý týden pro děti centra uvítací program, buď hudebně pohybová výchova, Tv, pracovní, výtvarná, jednoduché básničky, tanečky, písničky, omalovánky, rozcvičme si jazýčky. . . O této práci je řádně vedena dokumentace MC. Děti využívají pomůcky, hračky i materiál školy, který je částečně hrazen a obnovován prostředky z dobrovolného příspěvku rodičů MC. 

 

A jaký další účel ještě mateřské centrum splňuje ?  

 

Některé děti jsou na matku velmi citově vázány. Samozřejmě, tráví s ní největší podíl času, a když se pak maminka po ukončení mateřské dovolené rozhodne pracovat, nastává problém- odloučení se od dítěte. Přechod do předškolního zařízení MŠ je často doprovázeno steskem, pláčem.

MC chce tomuto zabránit, a očividně se nám to daří. Děti, které navštěvovaly MC, znají v MŠ prostory, p. učitelky a nenásilně si zvykly na určitý režim, potom je přechod z máminy náruče do předškolního zařízení velmi šetrný.   

 

Pohoda dětí především a úspěch naší práce nás pedagogy samozřejmě těší, a proto míníme v této aktivitě mateřského centra i nadále pokračovat. . .

 

 

 

 

PRAVIDLA VSTUPU

 

-          MC je příprava dětí na mateřskou školu . 

-          Do MC, by měli rodiče vodit ty děti, které budou naší mateřskou školu

navštěvovat v budoucnu každodenně. 

-          Každý týden se pobyt v jednotlivých třídách střídá.

-          Při vstupu se každý rodič zapíše jménem dítěte –prezentace, /více dětí,   

více jmen / .  

-          Každý rodič odpovídá za bezpečnost svého dítěte / dítě nesmí ubližovat ostatním dětem !/  .

-          Mateřské centrum je pro děti od 2 let !  

-          Případné plenky /použité/ si matka balí s sebou domů .

-          Dětem se nepodává jídlo a pití na koberci / jen u stolečků/ .

-          Hračky se uklízejí a neničí .

-          Za použití třídy a hraček se platí libovolný obnos / dle uvážení rodičů/ 

do kasičky třídy .